Online dokumentasjon

XAMPP består av mange forskjellige programmer sammensveiset til en pakke.Her er en liste av med linker til dokumentasjon for de ulike programmene som er brukt i XAMPP. Og en liten liste med verktøy og dokumentasjon av Apachefriends: Good luck and have fun! :)